Živim na območju *
Seznanjen/a sem, čemu služijo ekološki otoki *
Zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov so dobro označeni oziroma je iz nalepk razumljivo, kaj sodi v kakšen zabojnik *
Dovolj sem ozaveščen/a glede ločenega zbiranja odpadkov *
Seznanjen/a sem, kje lahko dobim informacije glede ločenega zbiranja odpadkov *
Seznanjen/a sem, da se akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico odpadkov izvaja dvakrat letno ( maja in oktobra ) *
Seznanjen/a sem, čemu služi Zbirni center za ločeno zbrane odpadke v občini Izola *
Seznanjen/a sem z novim načinom zbiranja kosovnih odpadkov v občini Izola, ( brezplačen odvoz kosovnih odpadkov ) *
Zagotovljena mi je možnost ločevanja odpadkov na ekološkem otoku v bližini, kjer živim *
Zagotovljena mi je možnost odlaganja ostalih odpadkov v zeleni zabojnik v bližini, kjer živim *
Zeleni zabojniki za ostale odpadke so pogosto prepolni *
Razlog prepolnih zabojnikov je nepravilno ločevanje in odlaganje odpadkov *
Razlog prepolnih zabojnikov je preredko praznjenje zabojnikov za odpadke *
Komunala Izola kvalitetno izvaja aktivnosti na področju ravnanja z odpadki v občini Izola *
Z urejenostjo parkov in travnatih površin v občini Izola sem zadovoljen/a *
Seznanjen/a sem z delovanjem Centra uporabnih predmetov (CUP) na zbirnem centru ter z odprtjem enote v mestnem jedru Muzčeva 7
Zadovoljen/a sem z urejenostjo območja tržnice *
Čistoča mesta je na visoki ravni *
Zadovoljen/a sem z urejenostjo pokopališča (obkroži) Izola / Korte *
Zadovoljen/a sem z urejenostjo občinskega pristanišča v občini Izola *
Zadovoljen/a sem z urejenostjo javnih parkirišč v občini Izola *
Seznanjen/a sem z možnostmi parkiranja na parkiriščih v občini Izola *
Zadovoljen/a sem z izvajanjem vzdrževanja in prevoznosti cest v zimskem času *
Seznanjen/a sem z lokacijo črpališča odpadnih vod v Izoli *
Zadovoljen/a sem z odnosom zaposlenih na Komunali Izola do strank *
Seznanjen/a sem z možnostjo plačila položnic in računov za storitve Komunale Izola na recepciji podjetja *
Seznanjen/a sem s storitvami, ki jih izvaja Komunala Izola *
©2015 TVIS d.o.o. Vse pravice pridržane